top of page

GWASANAETHAU

Pan fyddwch ein hangen, gallwn drefnu pob agwedd o'r angladd, o gysylltu â thrydydd parti ar ran y teulu – gweinidogion, gweinyddion, awdurdodau claddu ac amlosgfeydd, meddygfeydd, cofrestryddion, a gallwn hefyd drefnu hysbysiadau papur newydd, gwasanaethau arlwyo a lleoliadau, blodau a thaflenni trefn gwasanaeth. Ein nod yw gwneud y broses gyfan mor llyfn â phosibl, ar adeg sydd mor aml yn emosiynol ac yn llawn straen.

fdc5831cfab98e5479c8406ca10200067911c16e.jpg
new-zealand-2734361__340.jpg

GWASANAETHAU CLADDEDIGAETH

O gladdedigaethau traddodiadol, i gladdedigaethau gwyrdd. Mae pob angladd yn wahanol ac wedi'i deilwra i'ch dymuniadau.

GWASANAETHAU AMlosgi

Gallwn gynnig gwasanaeth amlosgi traddodiadol yn ogystal ag Amlosgiad Uniongyrchol, sef angladd syml, cost isel, heb oruchwyliaeth.

bottom of page