top of page
90764772_10221579492853521_2536173635622666240_n.jpg
Trefnwyr Angladdau
Lleol, Teuluol.

******************

Croeso

Mae G.W. Parry a'i Fab yn drefnydd angladdau annibynnol, teuluol sydd wedi ei leoli yn Rhydyclafdy, Pwllheli.

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth eithriadol i deuluoedd yn eu

amser o angen. 

Pen Llyn o Nant Gwrtheyrn 1400 WCP_DJI_0433.png
garn_fadryn_02.jpg

Mae G.W. Parry a'i Fab ar gael 24 awr y dydd,
pan fyddwch ein hangen.

Rydym yn darparu gofal i Ben Llŷn a

yr ardaloedd cyfagos.

CYNLLUNIAU ANGLADD

Cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gall cynllunio eich angladd ymlaen llaw, leddfu straen a phryderon ariannol eich teulu mewn cyfnod mor anodd.

YN EICH CEFNOGI TRWY GALAF

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi

Mae marwolaeth rhywun yr ydych yn ei garu ymhlith digwyddiadau mwyaf poenus bywyd, ond mae GW Parry a'i Fab eisiau i chi wybod nad ydych ar eich pen eich hun. Rydym yn darparu detholiad o wasanaethau ac adnoddau i helpu'r rhai sydd mewn galar, felly cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

CYSYLLTWCH Â NI

Diolch am gyflwyno!

bottom of page