top of page

AMDANOM NI

Mae G.W. Parry a'i Fab wedi bod yn Feistri Cerbydau, yn darparu

ein gwasanaethau i drefnwyr angladdau lleol eraill ers y 1900au cynnar. Am y 25 mlynedd diwethaf rydym wedi sefydlu ein hunain fel un o brif drefnwyr angladdau’r ardal.

Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth tosturiol a hynod broffesiynol, gyda’r safonau uchaf o sylw personol yn cael ei roi i chi a’ch teulu.

Mae pob angladd yn wahanol ac yn bersonol i bob teulu ac felly byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau fod eich

anwylyd yn cael yr angladd y maent yn ei haeddu.

bottom of page